10/4: Xử lý nghiêm học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam vừa triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 9.4.2015, sẽ kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh tại các trường học. Đồng thời tổ chức phê bình đối với...

          Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam vừa triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

          Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 9.4.2015, sẽ kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh tại các trường học. Đồng thời tổ chức phê bình đối với giáo viên, cán bộ nhà trường, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm.

          Ngày 10.4, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức “ngày cao điểm” tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, tập trung khu vực các trường học và sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tiếp theo.

          antoangiaothong

 

           Như vậy, đến ngày 10/4/2015 phải có 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông. Cùng đó, các cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững. Các trường học quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật nghiêm, phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh. Cụ thể, đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, tham gia giao thông còn phải phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.     

                                                                                           Nguồn: tamky.edu.vn