• Công khai dự toán thu chi quý 1 năm 2022
  | Phạm Thị Thái | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai quyết toán, thu chi ngân sách năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua, sắm, giao thuê tài sản công năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo công khai tài chính năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo
  | Phạm Thị Thái | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai chất lượng giáo dục
  | Phạm Thị Thái | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin nhà trường
  | Phạm Thị Thái | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai cam kết chất lượng giáo dục
  | Phạm Thị Thái | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo các khoản thu năm học 2021-2022
  | Phạm Thị Thái | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo công khai tình hình sử dung ngân sách
  | Phạm Thị Thái | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch dạy học - Khối lớp 5 - HKI - Năm học 2021-2022
  | Phạm Thị Thái | 82 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Kế hoạch dạy học - Khối lớp 4 - HKI - Năm học 2021-2022
  | Phạm Thị Thái | 73 lượt tải | 1 file đính kèm