• Báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách quý 1 năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Dự toán thu chi ngân sách đầu năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai dự toán ngân sách năm 2021
  | Phạm Thị Thái | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo - Năm học 2020-2021
  | Phạm Thị Thái | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin CSVC - Năm học 2020-2021
  | Phạm Thị Thái | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cam kết chất lượng của trường tiểu học - Năm học 2020-2021
  | Phạm Thị Thái | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế - Năm học 2020-2021
  | Phạm Thị Thái | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai tài chính quý 3- 2020
  | Phạm Thị Thái | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai tài chính quý 2- 2020
  | Phạm Thị Thái | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai tài chính quý 1- 2020
  | Phạm Thị Thái | 114 lượt tải | 1 file đính kèm