Lịch công tác từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020

Thứ 2 - Ngày 21/9/2020: - Giờ chào cờ tại lớp: GVCN nắm tình hình sức khoẻ học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện về nếp, nội quy nhà trường; hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 - Dạy học theo kế hoạch 

Thứ 3 - Ngày 22/9/2020: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định

Thứ 4 - Ngày 23/9/2020: - Dạy học theo kế hoạch - Họp HĐSP - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định

Thứ 5 - Ngày 24/9/2020: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định 

Thứ 6 - Ngày 25/9/2020: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định 

Thứ 7 - Ngày 26/9/2020: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định

Chủ nhật - Ngày 27/9/2020: - 7h30 Họp CMHS đầu năm học 

Thực đơn bán trú từ ngày.../.../....

Thứ 2

Trưa: 

Xế: 

Thứ 3 

Trưa: 

Xế:

Thứ 4

Trưa: 

Xế:

Thứ 5 

Trưa: 

Xế:

Thứ 6 - 

Trưa: 

Xế:

LIÊN KẾT WEBSITE
LIÊN KẾT CÁC TRƯỜNG
THỐNG KÊ
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 1.012
Năm 2020 : 8.822
---Thư viện ảnh hoạt động---